• Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.
 • Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 • Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul (Gen. 1:1).
 • Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
 • Noi credem că Dumnezeu 1-a creat pe om din ţărână.
 • Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
 • Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
 • Noi credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocăinţă şi naşterea din nou.
 • Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.
 • Noi credem că îndreptăţirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos şi se primeşte prin credinţă, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.
 • Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea (Romani 6:22).
 • Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de apropiere de divinitate.
 • Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
 • Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Isus Hristos.
 • Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.
 • Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii.
 • Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
 • Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
 • Noi credem în vindecările divine.
 • Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu.
 • Noi credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
 • Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinaţi în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptăţiţi să facă acest lucru (Fapte 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit 1:5).
 • Noi credem că toţi membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi.
 • Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu.
 • Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
 • Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
 • Noi credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
 • Noi credem că duminica este ziua Domnului.
 • Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului.
 • Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă (Marcu 9:38, 39; Filipeni 3:16).
 • Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma:
  • a. Răpirea Bisericii
  • b. Necazul cel mare şi arătarea lui Anticrist
  • c. Venirea Domnului Isus Hristos în slavă
  • d. Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ sau Mileniul.
  • e. Învierea universală şi judecata din urmă.
  • f. Cerul nou şi pământul cel nou. Viaţa veşnică