Și în 2021 ne dorim  citim Biblia împreunăAcesta este planul de citire.

Click aici pentru format PDF

Săptămâna Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
1 Geneza 1-3 Geneza 4-6 Geneza 7-9 Geneza 10-12 Geneza 13-15 Geneza 16-18 Geneza 19-21
2 Geneza 22-24 Geneza 25-27 Geneza 28-30 Geneza 31-33 Geneza 34-36 Geneza 37-39 Geneza 40-42
3 Geneza 43-45 Geneza 46-48 Geneza 49-50 Matei 1-4 Matei 5-6 Matei 7-9 Matei 10-11
4 Matei 12 Matei 13-14 Matei 15-17 Matei 18-20 Matei 21-22 Matei 23-24 Matei 25-26
5 Matei 27-28 Exod 1-4 Exod 5-7 Exod 8-10 Exod 11-13 Exod 14-16 Exod 17-19
6 Exod 20-22 Exod 23-25 Exod 26-28 Exod 29-31 Exod 32-34 Exod 35-37 Exod 38-39
7 Exod 40 Marcu 1-3 Marcu 4-5 Marcu 6-7 Marcu 8-9 Marcu 10-11 Marcu 12-13
8 Marcu 14-16 Levitic 1-3 Levitic 4-6 Levitic 7-8 Levitic 9-10 Levitic 11-13 Levitic 14-15
9 Levitic 16-18 Levitic 19-21 Levitic 22-23 Levitic 24-25 Levitic 26-27 Luca 1 Luca 2-3
10 Luca 4-5 Luca 6-7 Luca 8-9 Luca 10-11 Luca 12-13 Luca 14-16 Luca 17-18
11 Luca 19-20 Luca 21-22 Luca 23-24 Numeri 1-2 Numeri 3-4 Numeri 5-6 Numeri 7-8
12 Numeri 9 Numeri 10-11 Numeri 12-13 Numeri 14-15 Numeri 16-18 Numeri 19-20 Numeri 21-22
13 Numeri 23-25 Numeri 26-27 Numeri 28-29 Numeri 30-31 Numeri 32-33 Numeri 34-36 Ioan 1-3
14 Ioan 4-5 Ioan 6-8 Ioan 9-10 Ioan 11-12 Ioan 13-16 Ioan 17-18 Ioan 19-21
15 Deuteronom 1-2 Deuteronom 3-4 Deuteronom 5-7 Deuteronom 8-10 Deuteronom 11-13 Deuteronom 14-16 Deuteronom 17-20
16 Deuteronom 21-23 Deuteronom 24-27 Deuteronom 28 Deuteronom 29-31 Deuteronom 32-34 Fapte 1-3 Fapte 4-6
17 Fapte 7-8 Fapte 9-10 Fapte 11-13 Fapte 14-16 Fapte 17-19 Fapte 20-22 Fapte 23-25
18 Fapte 26-28 Iosua 1-3 Iosua 4-6 Iosua 7-8 Iosua 9-10 Iosua 11-13 Iosua 14-16
19 Iosua 17-19 Iosua 20-21 Iosua 22-24 Judecători 1-2 Judecători 3-5 Judecători 6-7 Judecători 8-9
20 Judecători 10-11 Judecători 12-14 Judecători 15-17 Judecători 18-19 Judecători 20-21 Rut 1-4 Romani 1-3
21 Romani 4-7 Romani 8-10 Romani 11-13 Romani 14-16 1 Samuel 1-3 1 Samuel 4-7 1 Samuel 8-11
22 1 Samuel 12-14 1 Samuel 15-16 1 Samuel 17-18 1 Samuel 19-21 1 Samuel 22-24 1 Samuel 25-27 1 Samuel 28-31
23 2 Samuel 1-2 2 Samuel 3-5 2 Samuel 6-9 2 Samuel 10-12 2 Samuel 13-14 2 Samuel 15-16 2 Samuel 17-18
24 2 Samuel 19-20 2 Samuel 21-22 2 Samuel 23-24 1 Corinteni 1-4 1 Corinteni 5-9 1 Corinteni 10-13 1 Corinteni 14-16
25 2 Corinteni 1-4 2 Corinteni 5-8 2 Corinteni 9-13 1 Împărați 1-2 1 Împărați 3-4 1 Împărați 5-7 1 Împărați 8-9
26 1 Împărați 10-11 1 Împărați 12-13 1 Împărați 14-15 1 Împărați 16-18 1 Împărați 19-20 1 Împărați 21-22 2 Împărați 1-3
27 2 Împărați 4-5 2 Împărați 6-8 2 Împărați 9-10 2 Împărați 11-13 2 Împărați 14-15 2 Împărați 16-17 2 Împărați 18-20
28 2 Împărați 21-23 2 Împărați 24-25 Galatians 1-3 Galatians 4-6 1 Cronici 1-2 1 Cronici 3-5 1 Cronici 6-7
29 1 Cronici 8-10 1 Cronici 11-13 1 Cronici 14-16 1 Cronici 17-20 1 Cronici 21-23 1 Cronici 24-26 1 Cronici 27-29
30 2 Cronici 1-3 2 Cronici 4-6 2 Cronici 7-9 2 Cronici 10-13 2 Cronici 14-17 2 Cronici 18-20 2 Cronici 21-24
31 2 Cronici 25-27 2 Cronici 28-30 2 Cronici 31-33 2 Cronici 34-36 Efeseni 1-3 Efeseni 4-6 Ezra 1-2
32 Ezra 3-5 Ezra 6-7 Ezra 8-9 Ezra 10 Neemia 1-3 Neemia 4-6 Neemia 7-8
33 Neemia 9-10 Neemia 11-12 Neemia 13 Filipeni 1-4 Estera 1-3 Estera 4-7 Estera 8-10
34 Coloseni 1-4 Iov 1-4 Iov 5-8 Iov 9-12 Iov 13-16 Iov 17-20 Iov 21-24
35 Iov 25-29 Iov 30-33 Iov 34-37 Iov 38-40 1 Tesaloniceni 1-5 2 Tesaloniceni 1-3 Psalmi 1-9
36 Psalmi 10-17 Psalmi 18-22 Psalmi 23-30 Psalmi 31-35 Psalmi 36-39 Psalmi 40-45 Psalmi 46-51
37 Psalmi 52-59 Psalmi 60-66 Psalmi 67-71 Psalmi 72-77 Psalmi 78-80 Psalmi 81-87 Psalmi 88-91
38 Psalmi 92-100 Psalmi 101-105 Psalmi 106-108 Psalmi 109-118 Psalmi 119 Psalmi 120-131 Psalmi 132-138
39 Psalmi 139-143 Psalmi 144-150 1 Timotei 1-6 2 Timotei 1-4 Proverbe 1-3 Proverbe 4-7 Proverbe 8-11
40 Proverbe 12-15 Proverbe 16-19 Proverbe 20-22 Proverbe 23-26 Proverbe 27-31 Eclesiastul 1-4 Eclesiastul 5-8
41 Eclesiastul 9-12 Cântarea cântărilor 1-8 Tit 1-3, Filimon Isaia 1-4 Isaia 5-9 Isaia 10-14 Isaia 15-21
42 Isaia 22-26 Isaia 27-31 Isaia 32-37 Isaia 38-42 Isaia 43-46 Isaia 47-51 Isaia 52-57
43 Isaia 58-63 Isaia 64-66 Evrei 1-4 Evrei 5-7 Evrei 8-10 Evrei 11-13 Ieremia 1-3
44 Ieremia 4-6 Ieremia 7-10 Ieremia 11-14 Ieremia 15-18 Ieremia 19-22 Ieremia 23-25 Ieremia 26-28
45 Ieremia 29-31 Ieremia 32-33 Ieremia 34-36 Ieremia 37-40 Ieremia 41-44 Ieremia 45-48 Ieremia 49-50
46 Ieremia 51-52 Plângeri 1-2 Plângeri 3-5 Iacov 1-5 Ezechiel 1-4 Ezechiel 5-9 Ezechiel 10-13
47 Ezechiel 14-16 Ezechiel 17-19 Ezechiel 20-21 Ezechiel 22-24 Ezechiel 25-28 Ezechiel 29-32 Ezechiel 33-36
48 Ezechiel 37-39 Ezechiel 40-42 Ezechiel 43-45 Ezechiel 46-48 Daniel 1-3 Daniel 4-6 Daniel 7-9
49 Daniel 10-12 1 Petru 1-2 1 Petru 3-5 2 Petru 1-3 Osea 1-6 Osea 7-14 Ioel 1-3
50 Amos 1-5 Amos 6-9, Obadiah 1 Ioan 1-3 1 Ioan 4-5 Iona 1-4 Mica 1-7 Naum 1-3; Habacuc 1-3
51 2&3 Ioan, Iuda Țefania 1-3, Hagai 1-3 Zaharia 1-7 Zaharia 8-14 Maleahi 1-4 Apocalipsa 1-2 Apocalipsa 3-5
52 Apocalipsa 6-8 Apocalipsa 9-11 Apocalipsa 12-13 Apocalipsa 14-16 Apocalipsa 17-18 Apocalipsa 19-20 Apocalipsa 21-22