Seminarul Biblic „SALEM”, autorizat de Departamentul de Invățătură al Cultului Penticostal din Romania, funcționează în baza Statutului de Organizare și Funcționare a Cultului Creștin Penticostal, cap. X, art. 109.
Fiind o școală a Comunității Penticostale se subordonează conducerii acesteia.

LOCAȚIA: Biserica Salem Zürich

Director Seminar: Pastor -Ciprian Ioan Bârsan
Contact: pastorciprianbarsan@yahoo.com

SCOPUL

 1. Slujirea bisericilor locale prin echiparea din punct de vedere teoretic, spiritual și practic a slujitorilor aparținând bisericilor Penticostale Romane
 2. Pregătirea potențialilor lucrători pentru a putea sluji în bisericile locale ca predicatori, evangheliști, învățători la Școala Duminicală, în grupurile de laudă și închinare, la lucrarea cu surorile, cu tinerii ș.a.m.d.
 3. Perfecționarea slujitorilor prin diverse seminarii de pregătire.
 4. Studierea și înțelegerea Scripturii pentru a asigura o învăţătură biblică şi doctrinară unitară în cadrul bisericilor locale.
 5. Crearea unei atmosfere în care seminariștii să se dezvolte din punct de vedere spiritual și să-și formeze un caracter creștin.
 6. Dezvoltarea unui spirit de slujire prin implicarea seminariștilor în lucrarea din biserica locală de care aparțin.
 7. Cultivarea unui spirit misionar.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 1. Să fie membru într-o biserică locală.
 2. Să fie botezat în apă.
 3. Să aibă recomandare din partea pastorului bisericii.
 4. Copie de pe ultima diplomă.
 5. Două poze tip buletin.
 6. Taxa anuala 200 CHF
 7. Completarea cererii de înscriere.
 8. Se pot înscrie atât frați, cât și surori, peste 18 ani.

DURATA CURSURILOR

 1. Durata cursurilor este de 2 ani,(patru intalniri/an) cu participare Sâmbăta între orele 9.00 – 17.00.
 2. Participarea la cursuri este obligatorie, dezbaterile din sala de curs constituind un beneficiu enorm pentru seminariștii prezenți.

CORP PROFESORAL
Profesorii care predau la seminar sunt în majoritate absolvenți ai Institutului Teologic Penticostal din București, licențiați în teologie. Fiind implicați în slujirea din biserică, profesorii asigură o bună pregătire biblică atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Profesorii au libertatea de a avea cursurile proprii sau de a-și alege manualul după care să predea.

CURRICULUM
Programa școlară cuprinde cursurile care se predau în anul I și în anul II:
⁃ Introducere în Vechiul Testament
⁃ Introducere în Noul Testament
⁃ Evangheologie
⁃ Teologie Sistematica
⁃ Pneumatologie
⁃ Hermeneutică
⁃ Omiletică
⁃ Istoria Bisericii
⁃ Apologetică
⁃ Administratie bisericească
⁃ Misiune și evanghelism

EXAMINARE
La sfârșitul fiecărui modul de predare, seminariștii vor susține un examen scris. Profesorii au libertatea de a alege forma examenului scris (eseu, test grilă, etc).
De asemenea profesorii pot interzice participarea la examen a cursanților cu absențe nemotivate.
Pe lângă probele scrise pot exista și probe practice la cursuri, cum ar fi: evanghelizare personală, misionarism…

ABSOLVIRE
La încheierea celor doi ani de studii, în urma examenelor susținute și a lucrării de diplomă, seminariștii vor primi o diplomă de absolvire recunoscuta de catre Cultul Penticostal din Romania